Prevádzka:

AQUATRIS s.r.o.

Kameničany 123, 01854

Jaroslav Kotras č.t.: 0905 178409, e-mail: jaro@aquatris.eu

Rastislav Srnec č.t.: 0908 767702, e-mail: rasto@aquatris.eu

Peter Repka č.t.: 0907 220444, e-mail: peter@aquatris.eu

 

č.t.: 042 4493630

email: aquatris@aquatris.eu jarikotras@gmail.com

IČO : 46186948

DIČ,  IČ DPH: SK2023276992

Č.u.: SLSP 0364832254/0900

GPS:

48″59´41.75″ Sever (N)

18″10´09.37″ Východ (E)